Campingregels

Om het samen gezellig te houden hebben we onderstaande campingregels opgesteld.

 1. Kamperen is alleen toegestaan in een tent, (vouw)caravan, vouwwagen of camper. Het plaatsen van partytenten of het uitbouwen van je tent is niet toegestaan op de camping.
 2. Stadscamping Tilburg is uitsluitend bedoeld voor vakantie, vrije tijd en ontspanning. Verblijf ter vervanging van een vaste woon- of verblijfplaats of verblijf met andere niet-toeristisch doeleinden is (ook al is het tijdelijk) niet toegestaan.
 3. Kamperen is alleen toegestaan voor gezelschappen waarvan minimaal één gast de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft.
 4. Het is niet toegestaan langer dan 14 nachten op de camping te verblijven.
 5. Honden worden niet toegelaten tot het Spoorpark. Op de camping worden honden toegelaten, mits aangelijnd en in eigen kampeermiddel. In onze huuraccommodaties worden honden niet toegelaten. Bij het uitlaten van de hond de nachtpoort gebruiken of de grote poort bij de camperplaatsen. Je mag absoluut niet het park in met de hond!
 6. Personenauto’s worden niet toegelaten op de camping. Deze kunnen geplaatst worden op de reguliere betaalde parkeerplaatsen van het Spoorpark (naast de camperplekken). Er is een bolderkar aanwezig voor het vervoer van je spullen. Stadscamping Tilburg is niet verantwoordelijk voor de geparkeerde auto’s.
 7. Tijdens evenementencampings wordt de toegang tot het terrein alleen verleend wanneer de gast in het bezit is van een geldig campingticket.
 8. Bezoek op de camping is toegestaan, maar moeten zich melden bij de receptie/beheerder. Bezoekers worden verzocht de camping/het Spoorpark vóór 23.00 uur te verlaten, dan sluit het park en is bezoek op de camping niet meer toegestaan.
 9. Toegang tot het Spoorpark is na sluitingstijd niet toegestaan voor kampeerders m.u.v. het gedeelte tussen camperplaatsen en kampeerveld voor gasten van de camperplaatsen.
 10. Medewerkers van de camping hebben het recht de gast naar een specifiek deel van het campingterrein te verwijzen om daar de tent neer te zetten. Daarbij zal rekening worden gehouden met groepen die samen reizen.
 11. Op de camping is in de ochtend en (na)middag beheer aanwezig. Voor calamiteiten word je verwezen naar de beheerder. Is er niemand aanwezig dan kun je bellen met 0630582889.
 12. Buiten de openingstijden van het Spoorpark is de camping via de nachtpoort toegankelijk. Deze poort bevindt zich aan de straatzijde aan de oostkant van de camping. Bij het gebruik van deze poort verzoeken we gasten zo stil mogelijk te zijn.
 13. Op het kampeerterrein zijn voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig, zoals warme douches, toiletten en wasbakken. Houd deze voorzieningen netjes en schoon, zodat degene na jou ook naar een schoon toilet of douche kan.
 14. Er is stroomvoorziening aanwezig op de camping. Aggregaten zijn wegens veiligheidsredenen en geluidsoverlast-redenen verboden op de camping.
 15. Open vuur is verboden buiten het daarvoor aangewezen gebied (de ‘kampvuurplek’). Kampvuur is alleen toegestaan op zaterdagavond tot 23.00 uur bij aanwezigheid van een beheerder.In geval van extreme droogte of andere gevaarlijke weersomstandigheden kan besloten worden hierop een algeheel verbod in te stellen.
 16. Barbecuën is toegestaan op veilige afstand van kampeermiddelen en op minimaal 20 centimeter boven het gras. Er zijn barbecues te huur. Vraag hiernaar bij de receptie.
 17. Stadscamping Tilburg is niet verantwoordelijk voor diefstal van goederen.
 18. Roken is NIET toegestaan in receptie, toiletten en douches en in de verhuur accommodaties.
 19. Afval dient gescheiden gedeponeerd te worden in de hiervoor bestemde afvalbakken. Zorg dat je alles zo schoon mogelijk houdt. Wil je afval in een vuilniszak doen op je eigen plek, vraag dan om een zak bij de receptie. Houd de camping schoon, groen en gezellig!
 20. I.v.m. mogelijke calamiteiten zijn we verplicht een nachtregister bij te houden met (contact)gegevens van onze gasten. Deze kunnen we opvragen en raadplegen indien nodig.
 21. Versterkte muziek mag niet buiten de eigen standplaats hoorbaar zijn i.v.m. overlast voor andere gasten.
 22. Tussen 23.00 uur en 08.00 uur is het fluisterstil op de camping en geldt een absolute nachtrust.
 23. Stadscamping Tilburg is te alle tijden bevoegd gasten te weigeren of het verblijf te beëindigen bij het niet voldoen aan het reglement of anderszins zonder opgave van redenen.
 24. In het belang van de openbare orde, verkeer of veiligheid kunnen in het kader van calamiteiten en onvoorziene omstandigheden aanwijzingen worden gegeven door bevoegde ambtenaren. Gasten worden geacht deze aanwijzingen op te volgen.
 25. Stadscamping Tilburg is niet aansprakelijk voor schade of letsel van kampeerders of gasten in betrekking tot het kamperen op de camping en het gebruik van de voorzieningen en gebouwen van de camping.
 26. Op de camping kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden en dergelijke. Door het betreden van het terrein geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken. De bezoeker heeft een opt-out recht, die Stadscamping Tilburg zal respecteren als een bezoeker dit kenbaar maakt.

Laatst bijgewerkt: juli 2022